• :
  • :
Use your own screenshot.
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพ หิรัญญิการ์เกมส์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่สนามฟุตบอล1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560  โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการแถลงข่าวและการประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน และ กิจกรรมในการแข่งขัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา       และ    จ่าสิบเอกเสน่ห์  คุ้มเกตุ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการตัดสินกีฬา  อีกทั้ง  ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมงาน

สัญลักษณ์นำโชค

“บ้านกร่างเมืองโบราญ นามกล่าวขานมีไก่เหลืองหางขาว ชื่อลือเลื่อง ผู้เฒ่าบอกว่า เป็นไก่เจ้าเลี้ยง นักเลงไก่ชนบอกว่า กินเหล้าเชื่อ.

สัญลักษณ์การแข่งขัน

รูปทรงตราสัญลักษณ์  "หิริญญิการ์เกมส์ " ประกอบด้วย  1.  ซุ้มเรือนแก้วพระพุทธชินราช  2. รูปวาดลายเส้นอ่อนช้อนของดอกหิรัญญิการ์  .

ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา พิษณุโลก มีจัดการแข่งชันกีฬา. 15 ชนิดกีฬาด้วยกัน

  • เชียงใหม่              8       4       1       
  • พิษณุโลก              1       0       4       
  • เชียงราย               3       1       1       
  • ลำปาง                   0       1       6       
  • ตาก                        1       2       8       
  • น่าน                        0       3       3       
  • ดอยสะเก็ด              0       2       4       

การแข่งขันวันนี้

       
 
ตะกร้อ 7 ธ.ค. 60 08.00 น. เชียงราย-พิษณุโลก
วอลเลย์บอล 7 ธ.ค. 60 09.00 น. พิษณุโลก-เชียงใหม่
ฟุตบอล 7 ธ.ค. 60 16.00 น. เชียงราย-ตาก
วอลเลย์บอลชายหาด 7 ธ.ค. 60 17.00 น ดอยสะเก็ด-พิษณุโลก